Privatumo politika

Šios svetainės ir elektroninės parduotuvės operatorius yra UAB Orglita. Naudodamiesi šio operatoriaus svetainėse ir joje teikiamomis paslaugomis Jūs (klientas) sutinkate su šia privatumo politika.

1.Operatoriaus teisės ir įsipareigojimai
1.1 Siekdami užtikrinti aukštas aptarnavimo sąlygas operatorius kaupia tam tikrą Jūsų pateiktą informaciją: vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį. Šie duomenys gali būti kopijuojami ir saugomi tik operatoriui priklausančiose duombazėse ir kitose laikmenose baiminantis visiško ar dalinio duomenų praradimo ir taip apsaugant Jus ir kitus mūsų klientus nuo nepageidautinų nepatogumų.
1.2 Operatorius įsipareigoja neatskleisti kliento duomenų trečiosioms šalims.
1.3 Operatorius neatsako už dėl kriminalinio nusikaltimo metu: įsilaužimo į svetainę, laikmenos vagystės ar kitokiu nelegaliu būdu pasisavintos operatoriaus nuosavybės, kurioje yra laikomi kliento duomenys, duomenų panaudojimo ir paviešinimo.
1.4 Operatoriu pasileka teisę bet kuriuo metu ir nepranešęs pakeisti privatumo politiką pažymėjęs naujos politikos įsigaliojimo datą.

2.Vartotojo įsipareigojimai ir teisės
1.1 Registracijos metu klientas įsipareigoja pateikti teisingus duomenis, kurių prašo operatorius.
1.2 Fiziniai ir juridiniai asmenys įsipareigoja nekopijuoti ir nenaudoti šios svetainės ir su šia svetaine susijusio turinio komerciniais tikslais be operatoriaus leidimo.